Phí sinh hoạt khi du học Nhật Bản

Đồng tiền của Nhật Bản là Yên. Có 4 loại tiền giấy: 10.000 yên, 5000 yên, 2000 yên và 1000 yên. Có 6 loại tiền xu. Chi phí trung bình 1 tháng cho cả tiền sinh hoạt và cả học phí khoảng 1.100 -1.300 USD. Với các việc làm thêm, du học sinh có thể có thu nhập từ 800-1.200 Yên/ giờ, du học sinh có thể làm thêm 4 giờ/ngày, một du học sinh có thu nhập từ làm thêm bình quân từ 80.000 đến 110.000 yên/tháng. Cộng với lao động vào ngày nghỉ, ngày lễ, hè, một học sinh du học Nhật Bản vừa học vừa làm hoàn toàn có thể đủ chi trả kinh phí cho việc học tập, sinh hoạt.

Ngày đăng: 10-07-2017

452 Lượt xem

Khi du học Nhật Bản vừa học vừa làm, du học sinh cần tìm hiểu về phí sinh hoạt, giá cả ở xứ sơ hoa anh đào để biết và có chế độ chi tiêu hợp lý, đồng thời cũng biết được nguồn thu nhập khi làm thêm để có thể trang trãi học phí, sinh hoạt đồng thời cũng có cơ hội tích lũy trong cuộc sống.

  1. Tiền tệ và giá cả

Đồng tiền của Nhật Bản là Yên. Có 4 loại tiền giấy: 10.000 yên, 5000 yên, 2000 yên và 1000 yên. Có 6 loại tiền xu: 500 yên, 100 yên, 50 yên, 10 yên, 5 yên và 1 yên. Nói chung, ở Nhật Bản khi mua đồ đều thanh toán bằng tiền mặt, có nhiều cửa hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dung. Người ta ít dùng ngân phiếu để thanh toán trong cuộc sống hằng ngày.

Ngoại tệ có thể được đổi sang tiền yên tại các ngân hàng có quầy ngoại hối. Các ngân hàng đều có 1 tỉ giá hối đoái như nhau.

 gia.png (35 KB)

 2. Chi phí sinh hoạt

Dưới đây là chi phí sinh hoạt một tháng của du học sinh Nhật Bản vừa học vừa làm  (bao gồm cả tiền học). Chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn thì cao hơn so với tại các địa phương.

tien.png (90 KB)

  1. Ước tính thu nhập khi làm thêm du học Nhật Bản vừa học vừa làm

Trong chương trình đào tạo tại Nhật Bản, học sinh học tập 3,5 giờ/ ngày; còn lại du học sinh Nhật Bản vừa học vừa làm có thể làm thêm. Với các việc làm thêm như phục vụ quán ăn, nhà hàng, khách sạn, công nhân đóng gói thực phẩm… du học sinh có thể có thu nhập từ 800-1.200 Yên/ giờ, du học sinh có thể làm thêm 4 giờ/ngày, thấp nhất một du học sinh có thu nhập từ làm thêm bình quân từ 80.000 đến 110.000 yên/tháng.

images63.jpg (7 KB)

Cộng với lao động vào ngày nghỉ, ngày lễ, hè được làm việc 8-10 giờ/ ngày.  một học sinh du học Nhật Bản vừa học vừa làm  hoàn toàn có thể đủ chi trả kinh phí cho việc học tập, sinh hoạt.

 

Nguyễn Văn Năm